Van-Essen-Advocaten-strafrechtin-vogelvlucht

Strafrecht in vogelvlucht

€19,95

In deze Van Essen Doc. wordt op een begrijpelijke wijze de hoofdlijnen van het strafrecht besproken. Deze Van Essen Doc. is bedoeld voor iedereen die te maken heeft of krijgt met het strafrecht.
 
Op een overzichtelijke wijze wordt uitgelegd welke personen en instanties een rol vervullen in het strafproces. Hierbij worden basisbegrippen en belangrijke rechten van de verschillende procespartijen besproken. Tevens wordt beschreven welke fasen in het strafproces kunnen volgen voordat een verdachte voor de rechter moet verschijnen. In een apart hoofdstuk wordt de gang van zaken ter terechtzitting besproken, waarna tot slot het hoger beroep en het cassatieberoep wordt behandeld. Bekijk hier de eerste paar pagina’s