Huurrecht

Het huurrecht stelt een aantal wettelijk bepaalde plichten aan zowel de huurder als de verhuurder. Deze rechten en plichten betreffen regelend recht en zijn van kracht wanneer er onderling geen afwijkende regels zijn afgesproken. Het huurrecht is van toepassing op de huur van huurobjecten, zoals een woning en bedrijfsruimte.

Heeft u vragen over wanneer de verhuurder de huurovereenkomst kan beëindigen? Of heeft de verhuurder de huurovereenkomst al beëindigd, bent u het hiermee oneens en wilt u procederen? Wordt u woongenot verstoord en wenst u hiertegen op te komen? Wordt uw huur verhoogd en bent u hier niet mee akkoord? Neem gerust contact met ons op voor deze of andere huurzaken. Wij voorzien u van advies en vertellen u de mogelijkheden die u in de betreffende situatie heeft.