Cao-recht

Het cao-recht regelt de rechten en plichten die voortvloeien uit een collectieve arbeidsovereenkomst. Dit gaan om kwesties tussen werkgever en werkgever (bijvoorbeeld over arbeidsvoorwaarden die zijn vastgelegd in de cao), maar ook kwesties tussen werkgever en de vakbond of tussen vakbond en werkgeversverenigingen. Van Essen Advocaten is bekend met veel cao’s in diverse branches, zoals bijvoorbeeld in het vervoer, transport en logistiek, metaal en techniek, de bouw en de uitzendbranche.

Binnen het cao-recht kunt u bij Van Essen Advocaten onder andere terecht voor de volgende kwesties:

  • Cao-loonvorderingen / nakoming van de cao;
  • (Bijstand of advies) bij cao-nalevingscontroles;
  • Advies over een ondernemings- of bedrijfstakcao’s / arbeidsvoorwaardenreglement;
  • Algemeen verbindend verklaarde cao’s;
  • Onderhandelingen met de vakbond;
  • Gerechtelijke procedures over cao’s.