Civiel Recht

Naast de beste strafpleiters heeft ons kantoor ook een bijzonder succesvolle civielrechtelijke praktijk.

Zo behandelen wij onder meer arbeids- en onderwijszaken, huurgeschillen en aansprakelijkheidskwesties. Verder behandelen ook zaken in het hippisch recht (paardensport), bewind en curatele, BOPZ zaken en civiele jeugdzaken zoals ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing.

Van Essen Advocaten zoekt in civiele zaken altijd naar de beste, snelste en minst kostbare procedure. Wij vermijden zoveel mogelijk langdurige en nodeloze procedures en doen ons uiterste best om geschillen te voorkomen en zo nodig buitengerechtelijk af te doen.

Van Essen Advocaten heeft expertise in huis op het gebied van onder meer:

ANDERE SPECIALISATIES

STRAFRECHT

 • Criminele organisaties
 • Drugszaken
 • Geweldsdelicten
 • Zedenzaken
 • Witwasdelicten
 • Jeugd(straf)recht
 • Benadeelde partijen
  lees verder

BOPZ

 • Inbewaringstelling
 • Voorlopige machtiging
 • Voorwaardelijke machtiging
 • Omzetting machtiging
 • Afwijzing ontslag
 • Klacht tegen dwangbehandeling
 • Second opinie
  lees verder